Przebudowa skweru im. Ireny Sendlerowej (UM Kielce)

26 lipca 2016 |

Zmiana sposobu zagospodarowania śródmiejskiego skweru im. Ireny Sendlerowej przy ulicy Paderewskiego jest jednym z elementów programu rewitalizacji śródmieścia Kielc. Koncepcję w zakresie architektury i zagospodarowania terenu opracowało biuro Kamiński Bojarowicz Architekci z Kielc, a za projektowanie zieleni odpowiedzialna była architekt krajobrazu Małgorzata Skowron.

W wyniku konsultacji społecznych przyjęto szczegółowe założenia programowo-przestrzenne. Wynika z nich, że skwer będzie podzielony na dwie strefy funkcjonalne z dominacją przestrzeni dedykowanej relaksowi nad strefą aktywnego wypoczynku. Alejki zaprojektowano w prosty sposób z wykorzystaniem jednorodnych materiałów przy jednoczesnym zaakcentowaniu odmiennej tektoniki w punktach charakterystycznych (placyki, obramienia nisz, podesty w altanie). Specjalne elementy, w celu częściowego wyróżnienia i odizolowania akustycznego skweru, zaprojektowano od ulicy Paderewskiego. Przewidziano także miejsce na toaletę publiczną.

Zobacz również