Budynek Banku Polskiej Spółdzielczości – ul. Planty 8

30 grudnia 1999 |

Budynek biurowy wykonany na zlecenie Małopolskiego Banku Regionalnego w Krakowie – dziś należącego do Banku Polskiej Spółdzielczości.

Zobacz również