Biznes Factory (Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii) [niezrealizowane]

05 listopada 2018 |

Biznes Factory to projekt, za którego przygotowanie i realizację odpowiada Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach. W ramach inwestycji powstanie nowoczesna przestrzeń służąca integracji środowiska biznesowego w Kielcach oraz dająca kompleksowe wsparcie dla sektora MŚP w województwie świętokrzyskim.

W budynku znajdzie się m.in. HUB Usług dla Biznesu, gdzie swoją siedzibę będzie miał ŚCITT, Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy oraz Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego. Część pomieszczeń zostanie przeznaczonych dla instytucji i organizacji wspierających MŚP i rozdysponowana w ramach otwartego konkursu. Zaplanowano także przestrzeń coworkingową dla lokalnych przedsiębiorców oraz dwie sale konferencyjne.

Trzykondygnacyjny budynek biurowy zostanie dobudowany do istniejącej siedziby Urzędu Marszałkowskiego.

Projekt „Biznes Factory – Profesjonalne usługi IOB dla przedsiębiorstw” otrzymał wsparcie w ramach działania „Wsparcie instytucji otoczenia biznesu w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie” RPO WŚ ma na lata 2014 – 2020. Wartość projektu to 13,7 mln zł, w tym dotacja – 9,7 mln zł.

 

Zobacz również