Browar Belgia (nieistniejący)

08 września 1997 |

Firma powstała w 1992 roku na bazie Browaru Kielce (przy ulicy Witosa) założonego przez belgijskiego przedsiębiorcę i dwóch polskich inwestorów. Dzięki dobrej sytuacji gospodarczej zarząd browaru zdecydował o budowie nowego zakładu. Z powodu braku możliwości rozbudowy w pierwotnej lokalizacji na ul. Witosa byłaby trudna, w 1997 roku postanowiono rozpocząć budowę zupełnie nowego zakładu. Na realizację tych planów wybrano dawne zakłady przetwórstwa żywności w Kielcach – Dyminach. Browar w Dyminach został stworzony od podstaw. W jego realizację zaangażowane były najlepsze firmy belgijskie, niemieckie, holenderskie, duńskie, polskie. Kielecki browar był przez lata najnowocześniejszym browarem w Polsce. Nowy zakład, otwarty we wrześniu 1999 roku, częściowo wykorzystywał stojące wcześniej i odpowiednio zaadaptowane budynki. Faktyczna produkcja miała miejsce w nowowybudowanej części zakładu. Dużą zaletą obiektu jest modułowa budowa, pozwalająca na niemal dowolne rozbudowywanie firmy. W latach 1999-2004 browar zwiększał swoje moce produkcyjne, instalując nowe zbiorniki fermentacyjne, rozbudowując magazyny oraz halę załadunkowo-rozładunkową, wprowadzając nowe linie rozlewnicze butelkowania i puszkowania oraz zwiększając wydajność filtracji. W tym czasie zainwestowano kolejne 50 milionów złotych. Na początku 2004 roku do kieleckiego Urzędu Miasta wpłynął wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego zakładu produkcyjnego „Browar Belgia” do wydajności 3600000 hl piwa rocznie wraz z niezbędnymi urządzeniami techniczno-budowlanymi w Kielcach, przy ul. Ściegiennego 499. Pod koniec 2004 roku całkowita wartość inwestycji Browaru Belgia wyniosła 284 milionów. Za projekt konstrukcji odpowiadała kielecka firma Pro-Detan.

Firma Palm Breweries Polska planowała rozwój centrum przemysłowego wokół browaru w Kielcach. W pierwszym etapie planowano udostępnienie 85 ha powierzchni dla rozwoju przemysłu przetwórstwa żywności, przemysłu lekkiego, usług magazynowania oraz usług logistycznych, a także działalności komercyjnej, jak sprzedaż detaliczna. Centrum przemysłowe „Belgia Greenpark: strefa przemysłowa” miało powstać przy drodze krajowej nr 73 Kielce-Tarnów, 5 km od miasta.

W 2006 roku Browar Belgia rozpoczął współpracę z Kompanią Piwowarską, która jak się później okazało doprowadziła do jego zamknięcia. W 2007 roku Kompania Piwowarska została właścicielem browaru i jeszcze w 2008 roku rozpoczęto jego rozbudowę. Niespodziewanie we wrześniu 2009 roku Kompania Piwowarska poinformowała o zaprzestaniu warzenia piwa w browarze. Miesiąc później zakład został zamknięty. Właściciel sprzedał sprzęt browaru inwestorowi z Afryki (tak odległe położenie było warunkiem sprzedaży wyposażenia zakładu).

Zobacz również