Fałdowa 4 (SM Domator, 2007)

04 listopada 2007 |

Budynek z 55 mieszkaniami i jednym lokalem usługowym. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi  3 261,91 m².

Zobacz również