Tektoniczna 33A-35A (SM Domator, 2014)

06 czerwca 2014 |

Inwestycja obejmuje budowę dwóch bloków z garażami w podziemiu i zagospodarowaniem terenu.

Zobacz również