Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga

28 grudnia 2011 |

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KULTUR

Projekt inwestycji przewiduje zagospodarowanie terenu o powierzchni 3 823m², powierzchnia zabudowy obejmie 3 358m². Projektowana ilość miejsc na widowni – 515, estrada dla 300 wykonawców, sala kameralna – 200 miejsc, sala prób – wydzielona z foyer – 150 miejsc, sala konferencyjna – 50 miejsc.. Architekci zaplanowali także dziedziniec koncertowy usytuowany wewnątrz obiektu, z możliwością zadaszenia w razie niepogody z widownią na 150 miejsc.

Powierzchnia użytkowa – 13 670m², w tym:

  • przestrzeń publiczna z częścią komercyjną – 2 605m² (przestrzeń ta obejmie bardzo duże foyer, w którym będzie można organizować wernisaże, spotkania, prezentacje; pomieszczenia na wynajem, m.in. dla kawiarni artystycznej, księgarni muzycznej i kwiaciarni itp.)
  • część koncertowa z estradą, biblioteką i zapleczem – 2 928m² (przestrzeń ta obejmie m.in. salę koncertową, salę kameralną, salę prób orkiestry, dziedziniec koncertowy, salę konferencyjną, bibliotekę i zaplecze. Sala koncertowa i kameralna będą wielofunkcyjne, co pozwoli na realizację nie tylko koncertów, ale również małych form scenicznych i projekcji filmów przedstawiających ważne wydarzenia ze świata muzyki, organizację konferencji i innych działań artystycznych. Sale te będą mogły służyć również jako studia nagraniowe.)
  • część administracyjna – 1 468m² (znajdą się tu garderoby dla solistów, dyrygenta oraz muzyków naszej Filharmonii, pomieszczenia dla obsługi administracyjnej)
  • część hotelowa – 477m² (w części tej powstaną pokoje hotelowe dla solistów, dyrygentów oraz muzyków doangażowanych)
  • powierzchnia magazynowa, techniczna, parkingi wewnętrzne – 6192m² (przestrzeń ta obejmie magazyny instrumentów, pomieszczenia techniczne oraz dwie kondygnacje parkingów podziemnych dla publiczności i pracowników Filharmonii

 

Inwestycja kosztowała około 68 mln zł. Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm  UNIBEP S.A z Bielska-Podlaskiego – lider konsorcjum i UNIMAX Sp. z o. o. z Kielc – partner konsorcjum.

Zobacz również