Euro Center – Galeria w Centrum ul. Sienkiewicza 8

28 lutego 2012 |

Pokaźnych rozmiarów obiekt stanął na działce, na której istniała pierwsza szkoła podstawowa w Kielcach założona przez Stanisława Staszica (placówkę uruchomiono w kamienicy, która została zbudowana w 1816 roku). Zabudowa wypełniła całą działkę aż do ulicy Św. Leonarda. Fasada nowej kamienicy od strony deptaka została odtworzona.

Zobacz również