GDDKiA – S7 – Węzeł Kielce-Północ

29 września 2009 |

Zakres inwestycji obejmował budowę 7,3 km drogi ekspresowej nr 7 od miejscowości Występa do włączenia obwodnicy Kielc wraz z obwodnicą Kajetanowa, oraz 3,6 km drogi nr 73 do granic Kielc o parametrach GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Wybudowano bezkolizyjny węzeł na skrzyżowaniu dróg nr 7 i 73, węzeł łączący drogę nr 7 z drogą wojewódzką nr 750 do Zagnańska, nowe wiadukty nad linią kolejową Warszawa – Kraków, bocznicą kolejową, kładki dla pieszych i przejazdy gospodarcze. Drogi nr 7 i 73 stały się drogami dwujezdniowymi (2 x 2 pasy ruchu po 3,5m z pasem dzielącym), a na drodze nr 7 pojawiły się dodatkowo pasy awaryjnego postoju szerokości 2,5m. W zakres robót wchodziło również odwodnienie dróg, oznakowanie, nasadzenie drzew i krzewów, przebudowa urządzeń „obcych” – kolidujących z robotami drogowymi, drogi dojazdowe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska.

 

Zobacz również