Centrum Geoedukacji (Geopark Kielce)

29 listopada 2011 |

Centrum Geoedukacji to nowa placówka działająca w strukturach Geoparku Kielce. Budynek zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części rezerwatu Wietrznia. Misją centrum jest przekazywanie w przystępny sposób wiedzy geologicznej i geograficznej z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi edukacyjnych. Projekt inwestycji został wybrany w ramach konkursu organizowanego przez Stwoarzyszenie Architektów Polskich. Doskonałe wpisanie budynku i architektura zostały kilkakrotnie nagrodzone:

  • Nagroda „Złoty Żuraw” dla najlepszej inwestycji województwa świętokrzyskiego w kategorii obiekty użyteczności publicznej 2011.
  • Nagroda roku SARP 2011 za najlepszy zrealizowany obiekt architektoniczny w Polsce w roku 2011.
  • Nominacja do nagrody im. Miesa van der Rohe.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Praca zespołu PALK Architekci (arch. Piotr Hardecki , arch. Marta Czarnomska , arch. Krzysztof Łaniewski – Wołłk, arch. Łukasz Stępniak) zdobyła pierwszą nagrodę w otwartym konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej Centrum Geoedukacji w Kielcach wraz z koncepcją zagospodarowania otoczenia.

Centrum Geoedukacji to miejsce, w którym będzie można organizować ciekawe lekcje o tematyce przyrodniczej. Architekci zaproponowali bardzo prosty, estetyczny i wkomponowany w stok Wietrzni budynek, w który znajdą się m.in. sale wystawiennicze, sala konferencyjna. Dach obiektu będzie porośnięty roślinnością i zostanie udostępniony zwiedzającym. Wytyczone na nim ścieżki dydaktyczne pozwolą na podziwianie rezerwatu. Zwiedzanie rezerwatu mają ułatwić schody, które będą wykonane zarówno z kamienia, jak i drewna. Zaplanowano również budowę podświetlanej fontanny, plac zabaw, kawiarnie oraz sklepiki z pamiątkami i parkingi dla gości. Inwestycja będzie realizowana z środków unijnego programu Innowacyjna Gospodarka i jest częścią świętokrzyskiego projektu „Szlak Archeo-Geologiczny”.

ZAŁOŻENIA PROJEKTANÓW

W wyniku przeprowadzonej analizy istniejącego zagospodarowania terenu, oraz dokumentów i wytycznych planu miejscowego określających spodziewane kierunki przekształceń, przyjęto następujące zasady kształtowania Centrum Geoedukacji:

– wybór estetyki o czytelnym przekazie symbolicznym (geometryczne płaszczyzny dachów budynku pokrytych roślinnością – wytwór cywilizacji – sąsiadują z organiczną formą wzgórza tworząc harmonijną całość; wchodzenie do obiektu p o d ziemię, itp.)
– lapidarność formy dopuszczająca znaczne zmiany funkcjonalno–programowe bez utraty istoty koncepcji architektonicznej
– nawiązanie materiałowe do tradycji lokalnej przy zachowaniu całkowicie współczesnego wyrazu architektury
– elastyczność i funkcjonalność przestrzeni wystawowych (możliwość realizacji różnorodnych koncepcji organizowania ekspozycji)
– ekonomiczność (posadowienie na płaskim fragmencie działki, prostota schematu konstrukcyjnego, rezygnacja z podpiwniczenia)

Wstrzemięźliwość formalna i materiałowa stanowi autorską odpowiedź na coraz powszechniejszy konflikt pomiędzy unikalnymi wartościami krajobrazowo-przyrodniczymi obszarów chronionych a postępującą urbanizacją terenów sąsiadujących.

Źródło: Ronet

Zobacz również