Geonatura Kielce – Ogród Botaniczny

29 sierpnia 2012 |

Ogród botaniczny na Karczówce powstaje na wschodnim stoku wzgórza i obejmuje teren między ulicami Jagiellońską, Karczówkowską aż pod sam szczyt Karczówki (w sumie ok. 15 ha). Urządzanie ogrodu rozpoczęło się w 2010 roku i potrwa kilkanaście lat, ale już dziś można podziwiać niektóre części ogrodu. Część ekspozycyjna Ogrodu Botanicznego w Kielcach obejmuje powierzchnię ok. 11 ha. Ogród podzielony jest na działy, a te z kolei na kolekcje roślinne.

Ogród Botaniczny w Kielcach podzielony jest na część kubaturową (północną) oraz część ekspozycyjną (południową). Obie części rozdzielone są ul. Karczówkowską. Obecnie dostępna do zwiedzania jest część ekspozycyjna obejmująca 11 ha. W części północnej Ogrodu planowana jest budowa obiektów szklarniowych, edukacyjnych oraz parkingu.

Część ekspozycyjna (południowa) to największa i najważniejsza część Ogrodu. Zlokalizowane są tu główne działy roślinne, które podzielone są na kolekcje. Aktualnie w Ogrodzie znajduje się 7 działów roślinnych, które obejmują ponad 30 kolekcji. W ich obrębie prezentowanych jest ok. 2000 taksonów roślin naczyniowych, wśród których znajdziemy wiele rzadkich i zagrożonych elementów flory Polski oraz regionu świętokrzyskiego.

 

Jednym z głównych celów Ogrodu Botanicznego w Kielcach jest prezentacja flory regionalnej wraz z sukcesywnym tworzeniem banku genów flory regionalnej. Bardzo ważnym elementem naszej szerokiej działalności jest edukacja, a także zapewnienie mieszkańcom Kielc i województwa zielonej przestrzeni w centrum miasta do rekreacji i wypoczynku.

 

Zasadniczym punktem Ogrodu jest trawiasty Plac Centralny w kształcie koła. Stanowi on dobry punkt widokowy na niższe partie Ogrodu, głównie zbiorniki wodne oraz panoramę Kielc. Tu mogą odbywać się różnego rodzaju uroczystości, jak np. koncerty, wieczory poezji, spotkania itp. Jest to także doskonałe miejsce do wypoczynku na ogrodowych leżakach lub kocach, do organizacji pikników rodzinnych, gier i zabaw ruchowych.

 

Ze względu na stosunkowo niewielką powierzchnię Ogrodu oraz jego walory krajobrazowe nie planuje się dużej ilości wysokich nasadzeń, np. drzew. Są one nasadzone w innych działach niekolidujących z osiami widokowymi oraz jako osłona wzdłuż ogrodzenia Ogrodu. Ich lokalizacja nie może zasłaniać widocznej z wyższych partii Ogrodu panoramy miasta i położonych w pobliżu pasm górskich Gór Świętokrzyskich. (informacje: www.geonatura-kielce.pl).

 

Historyczny opis projektowanej zabudowy

Zegar słoneczny, roślinny labirynt, ogród dotyku, zapachu, ogrody japońskie, francuskie i włoskie, a także palmiarnia z tropikalnymi drzewami. Mowa o ogrodzie botanicznym, który powstanie w Kielcach. Konkurs na opracowanie koncepcji programowo przestrzennej budowy ogrodu botanicznego wraz z obiektami i urządzeniami budowlanymi przy ul. Karczówkowskiej został rozstrzygnięty na początku sierpnia 2005 roku. Decyzją Sądu Konkursowego I nagrodę przyznano zespołowi z Pracowni IPG Sp. z o.o. z Krakowa (przygotowany we współpracy z kielecką pracownią Kamiński Bojarowicz Architekci). W opinii komisji, zwycięska praca charakteryzuje się najbardziej twórczą, atrakcyjną propozycją programową. Dotyczy to zarówno części ekspozycyjnej ogrodu, rozłożonej po obu stronach ul. Karczówkowskiej, jak i programu głównego obiektu kubaturowego łączącego funkcje zaplecza technicznego, zespołu administracji, zespołu edukacji, palmiarni z funkcją rekreacyjną.

Projektanci zaproponowali powstanie tzw. ogrodów tematycznych: staropolskiego, włoskiego, orientalnego, a także labiryntu.  Architekci pracowni IPG postanowili przekształcić ulicę Karczówkowską w naturalny ciąg spacerowy, a dojazd i parkingi będą usytuowane przy ul. Benedyktyńskiej i Podklasztornej. Bardzo interesująco zaplanowano wygląd palmiarni, której kształt wzorowano na odwróconym liściu. W środku znajdzie się miejsce na kawiarnię i ekspozycje tematyczne, a pod budynkiem będzie wejście do tunelu nazwanego „powrót do korzeni”. Spacerując nim, będzie można oglądać korzenie roślin rosnących w ogrodzie.

Największym trudem okazało się zaprojektowanie budynków w taki sposób, by nie zasłonić wzgórza na Karczówce.

Zobacz również