IBDiM – Laboratorium Doświadczalnej Weryfikacji Parametrów Konstrukcji Mostowych w Kielcach

28 lutego 2015 |

Interdyscyplinarne Laboratorium Doświadczalnej Weryfikacji Parametrów Konstrukcji Mostowych to największe tego typu stanowisko badawcze w Polsce i jedno z największych w Europie. Obiekt składa się z budynku laboratoryjno-biurowego oraz hali laboratoryjnej. Jego kubatura wynosi 8 980 m sześc.

Zakres budowy obejmował następujące obiekty:

Hala laboratoryjna – jednoprzestrzenny budynek o wysokości do 10m, połączony komunikacyjnie w części parteru z pozostałą częścią obiektu; od strony północnej w hali zlokalizowano bramę wjazdową dla pojazdów ciężarowych dostarczających elementy do badań; wewnątrz zaprojektowano dwie suwnice umożliwiające załadunek i rozładunek ciężkich elementów, Halę wyposażono w największe w kraju i jedno z największych w Europie stanowisko do badań elementów konstrukcji w skali naturalnej.

Budynek techniczny z częścią administracyjną – dwukondygnacyjny przylegający jedną ze ścian do hali laboratoryjnej; w części parteru zlokalizowano pomieszczenie laboratoryjne z magazynami, pomieszczenie prac kameralnych, pomieszczenia sanitarne dla pracowników, pomieszczenia techniczne i kotłownię; na piętrze umiejscowiono pomieszczenia prac kameralnych dla pracowników, pomieszczenie obróbki danych, magazyn i zaplecze socjalno-sanitarne; obie kondygnacje połączono klatką schodową z bezpośrednim zadaszonym głównym wejściem z zewnątrz zlokalizowanym w łączniku pomiędzy budynkami; dodatkowe wejście umiejscowiono w sąsiedztwie bramy w hali laboratoryjnej, ponadto bezpośrednie wejścia z zewnątrz znajdują się do magazynu paliwa oraz kotłowni. Laboratorium ma możliwość wykonywania badań niszczących elementów prefabrykowanych, między innymi dźwigarów mostowych o długości do 40m.

Na podstawie informacji IBDiM oraz Skanska.

 

Zobacz również