Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy – Szpital psychiatryczny i odwykowy w Kielcach

30 marca 2009 |

Szpital powstał na terenie dawnej jednostki wojskowej na Stadionie i został włączony w struktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Obiekty stanęły na prawie 2,5-hektarowej działce. Na tym terenie wybudowano pawilony z salami maksymalnie pięcioosobowymi, kuchnie dla pacjentów, pokoje dzienne, sale lekcyjne dla dzieci, pokoje socjalne, specjalne pomieszczenia do terapii, warsztaty oraz dwa boiska – do koszykówki i siatkówki.

Obecnie szpital jest częścią Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.

Zobacz również