Centrum Staszica [niezrealizowane]

08 września 2007 |

Koncepcja budynku dostawionego do kina Moskwa przy ul. Staszica wraz z pasażem.

Zobacz również