Przebudowa Mostu Herbskiego (MZD Kielce)

10 sierpnia 2010 |

Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce – rozbudowa ul. 1 Maja wraz z budową Mostu Herbskiego (po uprzedniej rozbiórce) oraz rozbudową skrzyżowań i przyległych ulic

Modernizacja trasy polegała na budowie nowego wiaduktu, wymianie nawierzchni, krawężników, budowie nowych chodników i oświetlenia. Dodatkowo przebudowano przyległe skrzyżowania z ulicami Herbską, Pawią, Marii Skłodowskiej-Curie i Jagiellońską. W ramach inwestycji przebudowano również infrastrukturę podziemną i techniczną (oświetlenie uliczne, sygnalizacja świetlna).

Podsumowanie projektu:

  • przebudowa dróg – 0,725 km
  • budowa dróg dla rowerów – 0,0 km
  • przebudowa obiektów infrastrukturalnych (mostowych) – 1 szt.
  • przebudowa skrzyżowań – 3 szt.
  • przebudowa przejść dla pieszych – 3 szt.
  • budowa sygnalizacji świetlnych – 1 szt.
  • budowa innych obiektów bezpieczeństwa ruchu – 3 szt.

 

Zobacz również