Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach (MZD Kielce)

12 czerwca 2017 |

Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa

Celem inwestycji jest poprawa dostępności komunikacyjnej terenów m.in. Kieleckiego oraz przedsiębiorstw działających na tym obszarze. Budowa drogi będzie kosztowała ok. 38,5 mln zł i obejmie 190 metrowy wiadukt, który jest konieczny do przejazdu nad torami kolejowymi. Inwestycja będzie połączona z modernizacją ul. Witosa planowaną w tym samym okresie.

Przedmiotem inwestycji była budowa:

  • dróg stanowiących przedłużenie ul. Olszewskiego w kierunku skrzyżowania ul. Zagnańskiej z ul. Witosa,
  • obiektu mostowego – wiaduktu nad linią kolejową Kielce-Warszawa i bocznicą kolejową o długości 190m,
  • murów oporowych na dojazdach do obiektu mostowego,
  • ścieżki rowerowej wraz z jej połączeniem ze ścieżką wykonaną wzdłuż istniejącej ul. Olszewskiego,
  • chodników, opasek, zatok autobusowych,
  • zjazdów, dróg dojazdowych, skrzyżowań w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej terenów sąsiadujących,
  • oświetlenia dróg,
  • sygnalizacji świetlnej ułatwiającej wyjazd autobusów z istniejącej pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego,
  • infrastruktury podziemnej.

Zobacz również