Rozbudowa ulicy Jesionowej (MZD Kielce)

30 września 2005 |

Ulica Jesionowa to miejski odcinek drogi krajowej nr 74. Druga jezdnia ulicy Jesionowej wraz z mostem nad akwenem powstała obok istniejącego pasma od strony zalewu. Zmodernizowano także istniejącą arterię. Juz do 2004 roku wybudowano nowe urządzenie piętrzące wodę, molo, kładkę dla pieszych, nowe oświetlenie, chodniki oraz przeniesiono istniejące instalacje. Ułożono również 220-metrowy odcinek asfaltu. Pod koniec 2004 roku ułożono nawierzchnię na południowej jezdni ulicy Jesionowej. Wybudowano chodniki, zamontowano barierki na moście. Przygotowano także przejście podziemne. Między pasami ruchu ulicy Jesionowej został usypany wał ziemny, który tłumi hałas. Niemiecka firma Grotz wybudowała ekran akustyczny. Plastikowa ściana o długości 160 metrów i wysokości ponad trzy metry pojawiła się wzdłuż ulicy Jesionowej – między Topolową, a Klonową. Ekran wykonany jest ze sztucznego tworzywa, w kolorach szarym i zielonym. Inwestycję zakończyło ułożenie ostatniej warstwy nawierzchni oraz pomalowanie pasów i znaków poziomych. W związku z budową o kilka metrów zmniejszyła się długość zalewu. Wiosną pogłębiono dno, usypano niewielką wyspę. Inwestycja kosztowała około 10 milionów złotych.

Przebudowa i rozbudowa (o drugą północną jezdnię) ul. Jesionowej w Kielcach na odcinku od ul. Zagnańskiej do ul. Klonowej objęła:

  • budowę jezdni północnej oraz przebudowę i modernizację jezdni południowej
  • modernizację istniejących i budowę nowych ciągów pieszych i ścieżki rowerowej
  • budowę tunelu pod ul. Jesionową,
  • budowę kładki dla pieszych na rzece Silnicy
  • budowę urządzenia piętrzącego
  • przebudowę i budowę elementów infrastruktury technicznej (kanalizacji deszczowej, kabli elektrycznych, sieci gazowej, kabli telekomunikacyjnych, oświetlenia, sieci c. o. i wodociągu)

Zobacz również