Przebudowa ulicy Olszewskiego (MZD Kielce)

30 października 2014 |

„Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym” – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013.

Zadanie 13: Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby bus-pasów i ścieżki rowerowej

W ramach realizacji zadania przewidziano:

  • przebudowę pętli autobusowej – 4 miejsca postojowe dla autobusów o szerokości 4m i długości 20m każde, zmiana konstrukcji nawierzchni oraz położenie chodników przy jezdni pętli,
  • przebudowę jezdni ul. Olszewskiego na długości ok. 800m (szerokość jezdni 10,5, w tym bus-pas 3,5m),
  • budowę i modernizację trzech zatok autobusowych wraz z montażem nowych wiat przystankowych,
  • poszerzenie ul. Olszewskiego o bus-pas o szerokości 3,5m (po stronie zachodniej),
  • przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
  • budowę nowego ciągu pieszo-rowerowego po zachodniej stronie ulicy o szerokości 3,0 – 4,2 m,
  • budowa nowego chodnika po wschodniej stronie ulicy o szerokości 2,0m,
  • przebudowę sieci infrastruktury technicznej i kanalizacji deszczowej,
  • przebudowę oświetlenia ulicznego – w tym 37 słupów oświetleniowych z oprawami LED.

Inwestycja kosztowała 3 miliony 775 tysięcy złotych.

Zobacz również