Budowa ul. Witolda Pileckiego (MZD Kielce)

01 października 2016 |

Projekt polegał na budowie nowego przebiegu DW764 w Kielcach – od skrzyżowania al. Popiełuszki i ul. Tarnowskiej (DK73) z ul. Wapiennikową aż do skrzyżowania ulic: Wrzosowej, Grota Roweckiego oraz Wojska Polskiego – rondo Czwartaków.

Główne elementy inwestycji:

– wybudowanie nowego połączenia ul. Tarnowskiej z Rondem Czwartaków o długości ok. 1,5 km,
– wybudowanie pętli autobusowej oraz bus-pasów o łącznej długości 4km,
– wybudowanie parkingu przesiadkowego w rejonie ul. Tarnowskiej,
– wybudowanie chodnika po obu stronach drogi na całej długości inwestycji,
– wybudowanie ścieżki rowerowej po stronie północnej o dł. ok. 1350m i częściowo po stronie południowej,
– wybudowanie systemu kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.

Wartość kontraktu budowlanego to 24,46 mln zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi 41,21 mln zł, w tym dofinansowanie w wysokości 24,54 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Zobacz również