Przebudowa ul. Grunwaldzkiej i Al. Szajnowicza-Iwanowa (MZD Kielce)

03 października 2015 |

„Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym” – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013.

Zadanie 6: Budowa bus-pasów w ciągu ul. Grunwaldzkiej i Al. Szajnowicza – Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniami.

W ramach inwestycji rozbudowano ciąg komunikacyjny ulic Grunwaldzkiej oraz Szajnowicza-Iwanowa na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz z przebudową skrzyżowań i budową buspasów. Jezdnie zostały poszerzone do trzech pasów ruchu. Długość wyremontowanego odcinka wyniosła ok. 1,4 km. Wybudowano również wiadukt nad ulicą Grunwaldzką umożliwiający wjazd pojazdów komunikacji miejskiej w ulicę Piekoszowską.

W ramach drugiej części przedsięwzięcia przebudowano skrzyżowanie alei Szajnowicza-Iwanowa i ulicy Massalskiego wraz z instalacją nowej sygnalizacji świetlnej, infrastruktury podziemnej, oświetlenia ulicznego oraz budową ekranu akustycznego. Po realizacji tej inwestycji znacząco obniżył się komfort poruszania się pieszych, gdyż czas oczekiwania na przejście na drugą stronę wzrósł niemal trzykrotnie. Pozytywnym aspektem jest uruchomienie nowej pary przystankowej (w ciągu al. Szajnowicza-Iwanowa) w dwóch kierunkach.

Zobacz również