Przebudowa płyty Rynku – Rewitalizacja Śródmieścia Kielc etap I (MZD Kielce)

15 czerwca 2011 |

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Celem strategicznym projektu jest zachowanie i wzmocnienie roli Kielc jako ośrodka metropolitalnego, poprzez podniesienie atrakcyjności przestrzennej i funkcjonalnej, a w konsekwencji także społeczno – gospodarczej zabytkowego Śródmieścia Miasta. Wartość projektu: 54,85 mln zł, fundusze UE: 44,18 mln zł.

  • Zadanie 1. Przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza)
  • Zadanie 2. Budowa ulicy Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. Św. Wojciecha)
  • Zadanie 3. Przebudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Palcu Najświętszej Marii Panny i ul. Kapitulnej)
  • Zadanie 4. Przygotowanie infrastrukturalne terenu pod śródmiejską zabudowę; obszar w rejonie ulicy Piotrkowskiej, ul. Silnicznej i Al. IX Wieków Kielc wraz z przebudową skrzyżowania ul. Nowy Świat z Al. IX Wieków Kielc
  • Zadanie 5. Przebudowa zespołu obiektów powięziennych przy ulicy Zamkowej 3
  • Zadanie 6. Adaptacja budynku przy ulicy Kapitulnej 2 na potrzeby Biura Wystaw Artystycznych
  • Zadanie 7. Przebudowa Skweru Stefana Żeromskiego w Kielcach

Projekt modernizacji przywraca dawną funkcję tego miejsca. Głównym założeniem projektu jest nawiązanie do starego, gotyckiego rynku, jaki istniał jeszcze na początku XX wieku. Po zakończeniu prac z placu zniknęła większość zieleni i fontanna, w zastępstwie której zamontowano kilkunaście niewielkich gejzerów. Płyta Rynku jest wyłożona granitem i kwarcytem. Na środku innym kolorem zaznaczono miejsce, gdzie stał dawny ratusz. Kamieniem w innych kolorach zaakcentowano kontury przebiegu średniowiecznych traktów z Krakowa do Bodzentyna i z Piotrkowa do Bodzentyna. Zlikwidowano rondo oraz ustawiono pręgierz i żeliwna studnia. Kwiaciarki zyskały nowe miejsce, w części zwanej placem świętej Tekli, gdzie powstał targ kwiatowy z 7 kioskami o spadzistych dachach. Pojawiło się także nowe oświetlenie, w tym iluminacja wszystkich kamienic znajdujących się dookoła placu. W ramach inwestycji kompleksowo przebudowo również ulicę Małą i Dużą na odcinku między Rynkiem i ul. Sienkiewicza.

Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm: Zakład Instalacji Sanitarnych G.Świderska & H.Fałdziński i Zakład Przerobu Kamienia Budowlanego „Dąbrówka” J. Lesińska.

Zobacz również