Budowa ul. Nowy Świat i Pelca – Rewitalizacja Śródmieścia Kielc etap I (MZD Kielce)

30 grudnia 2010 |

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Celem strategicznym projektu jest zachowanie i wzmocnienie roli Kielc jako ośrodka metropolitalnego, poprzez podniesienie atrakcyjności przestrzennej i funkcjonalnej, a w konsekwencji także społeczno – gospodarczej zabytkowego Śródmieścia Miasta. Wartość projektu: 54,85 mln zł, fundusze UE: 44,18 mln zł.

  • Zadanie 1. Przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza)
  • Zadanie 2. Budowa ulicy Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. Św. Wojciecha)
  • Zadanie 3. Przebudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Palcu Najświętszej Marii Panny i ul. Kapitulnej)
  • Zadanie 4. Przygotowanie infrastrukturalne terenu pod śródmiejską zabudowę; obszar w rejonie ulicy Piotrkowskiej, ul. Silnicznej i Al. IX Wieków Kielc wraz z przebudową skrzyżowania ul. Nowy Świat z Al. IX Wieków Kielc
  • Zadanie 5. Przebudowa zespołu obiektów powięziennych przy ulicy Zamkowej 3
  • Zadanie 6. Adaptacja budynku przy ulicy Kapitulnej 2 na potrzeby Biura Wystaw Artystycznych
  • Zadanie 7. Przebudowa Skweru Stefana Żeromskiego w Kielcach

Zadanie polegało na budowie i przebudowie istniejącego układu komunikacyjnego w obszarze położonym w trójkącie ulic: Piotrkowskiej, Sinicznej, Al. IX Wieków Kielc. Inwestycja swym zakresem obejmowała likwidację dotychczasowego wlotu ulicy Piotrkowskiej do Alei IX Wieków Kielc oraz budowę zupełnie nowej ulicy łączącej Aleję IX Wieków Kielc z ulicą Piotrkowską na przedłużeniu ulicy Nowy Świat. W ten sposób powstało zupełnie nowe skrzyżowanie. W ramach inwestycji dokonano modernizacji dwóch jezdni Al. IX Wieków Kielc o łącznej długości 740 metrów. Przebudowano lub wybudowano od podstaw jezdnie o powierzchni 12 tys. m. kw. Rewitalizacji poddano ponadto 7100 m.kw. chodników. Wzdłuż Al. IX Wieków Kielc po obu jej stronach powstała nowa ścieżka rowerowa z kostki betonowej. Skrzyżowanie Al. IX Wieków Kielc z ul. Nowy Świat wyposażono w sygnalizację świetlną. Przebudowano także istniejące zatoki autobusowe.

 

Zobacz również