Rozbudowa ulicy Łopuszniańskiej w Kielcach (MZD Kielce)

15 lipca 2017 |

Rozbudowa ulicy Łopuszniańskiej w Kielcach jest realizowana w ramach „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 – 2020”. Odcinek drogi wojewódzkiej nr 761 Kielce – Piekoszów przebiega w przybliżeniu po istniejącym śladzie.

W ramach inwestycji zrealizowano m.in.:

  • przebudowę jezdni polegającą na wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni jezdni oraz jej poszerzeniu (2 x 3,5m),
  • modernizację istniejącego wiaduktu nad linią kolejową nr 568 relacji Sitkówka Nowiny-Szczukowice,
  • budowę kładki pieszo-rowerowej,
  • budowę 7 zatok autobusowych,
  • przebudowę chodników,
  • budowę drogi rowerowej,
  • budowę kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią wód deszczowych,
  • montaż oświetlenia ulicznego.

Prace o wartości 17,86 mln zł były prowadzone na odcinku o długości 2,03 km (od ul. Aleksandrówka do granicy miasta).

 

Zobacz również