Budowa ulic w zachodniej części miasta – ul. Wystawowa i Kongresowa (MZD Kielce)

30 grudnia 2011 |

„Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym” – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013

„Budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce)”.

Granice inwestycji wyznaczają ulice: Łódzka (od północy), Zakładowa (od wschodu), pas zabudowy mieszkaniowej ul. Batalionów Chłopskich (od południa) oraz Lisia i projektowana KD2Z (od zachodu). Przedmiotem inwestycji jest budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą (KDW5D, KD2Z, KD4Z, KDW8D), przedłużenie ul. Markowskiego, oraz budowa pętli autobusowej i 2 zatok autobusowych. Elementy geometryczne rozwiązania ulic KD2Z oraz KD4Z zostały powiązane z budową drogi ekspresowej S74 oraz węzła „Niewachlów” w ciągu zachodniej obwodnicy Kielc (droga nr S7) i zagospodarowaniem Targów Kielce.

W ramach zadania inwestycyjnego powstały następujące ulice:

 • KD2Z na odcinku od ul. Batalionów Chłopskich do skrzyżowania z ul. KD4Z
 • Parametry: klasa techniczna – Z; ilość jezdni – 2; ilość pasów ruchu – 4; szerokość jezdni – 21,0 m (w tym pas dzielący o szerokości 7,0 m); szerokość chodników – 3,0 m (obustronnie); prędkość projektowa – 50 km/h; kategoria ruchu – KR5.
 • KD4Z na odcinku od skrzyżowania z ul. KD2Z do skrzyżowania z ul. Zakładową
  Parametry: klasa techniczna – Z; ilość jezdni – 2; ilość pasów ruchu – 4; szerokość jezdni – 14,0 m (w tym pas dzielący o szerokości 2,5 m); szerokość chodników – 2,5 m (obustronnie); prędkość projektowa – 50 km/h; kategoria ruchu – KR4
 • KDW5D na odcinku od ul. KD2Z do ul. Markowskiego
  Parametry: klasa techniczna – D; ilość jezdni – 1; ilość pasów ruchu – 3; szerokość jezdni – 10,5 m; szerokość chodników – 3,0 m (obustronnie); prędkość projektowa – 50 km/h; kategoria ruchu – KR 4
 • KDW8D na odcinku od wjazdu na Teren Targów do ul. KD4Z
  Parametry: klasa techniczna – D; ilość jezdni – 2; ilość pasów ruchu – 2; szerokość jezdni – 2×7,0 m (w tym pas dzielący o szerokości 1,5 m); szerokość chodników – 2,5 m (obustronnie); prędkość projektowa – 50 km/h; kategoria ruchu – KR4
 • łącznik ul. KD2Z z ul. Miedzianą
  Parametry: ilość jezdni – 1; szerokość jezdni – 7,0 m; szerokość chodników – 2,0 m (obustronnie)
 • budowa dróg dla rowerów – 0,0 km

Zadanie objęło również budowę pętli autobusowej, dwóch zatok autobusowych, systemu odwodnienia wraz z oczyszczalnią wód opadowych, oświetlenia projektowanych ulic oraz przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanymi ulicami.

Zobacz również