Węzeł Żytnia (MZD Kielce)

30 lipca 2013 |

Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach

Inwestycja polegała na budowie wiaduktu w pasie rozdziału istniejących jezdni ulic Żelaznej i Armii Krajowej obsługujących ruch pojazdów na wprost z tych ulic, remoncie istniejącego wiaduktu pod ul. Mielczarskiego, rozbudowie ulic:

– Żelaznej – na odcinku około 390 m od skrzyżowania z ulicą Żytnią i Grunwaldzką do skrzyżowania z ulica Sienkiewicza, kategoria ulicy: droga wojewódzka nr 762 klasy G
– Żytniej – na odcinku około 150 m od skrzyżowania z ul. Żelazną i Armii Krajowej, kategoria: droga wojewódzka nr 786 klasy G
– Armii Krajowej – na odcinku około 500 m od skrzyżowania z ul. Żytnią i Grunwaldzką, kategoria: droga wojewódzka nr 762 klasy G
– Grunwaldzkiej – na odcinku około 430 m od skrzyżowania z ul. Żelazną i Armii Krajowej, kategoria: droga wojewódzka nr 786 klasy G
– Mielczarskiego – na odcinku około 430 m, od ul. Siennej do ul. Urzędniczej, kategoria: droga powiatowa klasy Z
– rozbudowie skrzyżowań ulic: Żelazna – Żytnia – Armii Krajowej – Grunwaldzka oraz Armii Krajowej i Karczówkowskiej
– rozbudowie istniejącego węzła drogowego ul. Grunwaldzkiej z ul. Mielczarskiego, przebudowie i budowie sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej

Zobacz również