Przebudowa ul. Mickiewicza, Wesołej, Czerwonego Krzyża, św. Leonarda – Rewitalizacja Śródmieścia Kielc etap II (MZD Kielce)

22 grudnia 2013 |

Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – etap II

Celem strategicznym projektów jest zachowanie i wzmocnienie roli Kielc jako ośrodka metropolitalnego, poprzez podniesienie atrakcyjności przestrzennej i funkcjonalnej, a w konsekwencji także społeczno-gospodarczej zabytkowego Śródmieścia Miasta. Wartość projektu to 23,78 mln zł, z czego fundusze UE stanowią 18,65 mln zł.

W ramach projektu zrealizowano 5 zadań zadań:

Zadanie 1: Przebudowa wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej).
Zadanie 2: Zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych – przebudowa ul. Planty.
Zadanie 3. Zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych – przebudowa ul. Leśnej.
Zadanie 4: Przebudowa ulic: Wesoła (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej).
Zadania 5. Przebudowa dziedzińca Pałacu Biskupów krakowskich wraz z modernizacją infrastruktury” we współpracy z Muzeum Narodowym w Kielcach.

Zakres inwestycji obejmuje:

  • przebudowę i rozbudowę nawierzchni jezdni ulic Wesołej (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej),
  • przebudowę zjazdów oraz chodników w ciągu w/w ulic,
  • rozbudowę i przebudowę zatok postojowych przy w/w ulicach,
  • budowę zatok autobusowych w ciągu ulicy Czerwonego Krzyża i ulicy Wesołej,
  • przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej,
  • budowę oświetlenia ulicznego,
  • usunięcie kolizji budowanej linii oświetleniowej z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu.

 

Na ulicy Św. Leonarda i Czerwonego Krzyża przewidziano wykonanie kwartałów z zielenią i ławkami a na ulicy Mickiewicza zostaną nasadzone nowe drzewa i wykonane kwartały z niską zielenią pod drzewami. Ulica Mickiewicza zaprojektowana została w stylu ulicy z XIX wieku (ławki, kosze, słupki ochronne, płotki wokół zieleni, oświetlenie) z zachowaniem historycznej osi urbanistycznej. Koszt inwestycji wynosi 5,61 mln zł.

Zobacz również