Nowy Dom Harcerza na Białogonie

04 lutego 2017 |

Chorągiew Kielecka Związku Harcerstwa Polskiego w 2016 roku przedstawiła plan rozbudowy i modernizacji Domu Harcerza na Białogonie. Architekci zaproponowali połączenie drewna i kamienia w naturalny sposób nawiązujący do harcerstwa i bogactwa naturalnego regionu. Głównym elementem obiektów są szklane tafle, które będą zlokalizowane dookoła patio, ale również na froncie od strony elewacji ogrodowej. Dom Harcerza będzie składać się z czterech części. W pierwszej przewidziano salę wielofunkcyjną, w drugiej – przestrzeń do prowadzenia działalności kulturalnej, w kolejnej powierzchnie administracyjne, a w czwartej część hotelową na około 60 miejsc noclegowych. Wartość inwestycji oszacowano na ok. 10 mln zł. Projekt znalazł się wśród 15 wniosków rekomendowanych przez zarząd województwa do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zobacz również