Przebudowa Placu Zamkowego (Muzeum Narodowe w Kielcach)

30 grudnia 2014 |

Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – etap II

Celem strategicznym projektów jest zachowanie i wzmocnienie roli Kielc jako ośrodka metropolitalnego, poprzez podniesienie atrakcyjności przestrzennej i funkcjonalnej, a w konsekwencji także społeczno-gospodarczej zabytkowego Śródmieścia Miasta. Wartość projektu to 23,78 mln zł, z czego fundusze UE stanowią 18,65 mln zł.

W ramach projektu zrealizowano 5 zadań zadań:

Zadanie 1: Przebudowa wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej).
Zadanie 2: Zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych – przebudowa ul. Planty.
Zadanie 3. Zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych – przebudowa ul. Leśnej.
Zadanie 4: Przebudowa ulic: Wesoła (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej).
Zadania 5. Przebudowa dziedzińca Pałacu Biskupów krakowskich wraz z modernizacją infrastruktury” zrealizowane przez Gminę Kielce w partnerstwie z Muzeum Narodowym w Kielcach.

Celem przebudowy i nowej aranżacji Placu Zamkowego było nadanie mu charakteru podkreślającego założenie barokowej rezydencji. W ramach rewitalizacji wykonano:

  • rewitalizację dziedzińca frontowego
  • rewitalizację wewnętrznego dziedzińca południowego wraz z przyległym tarasem
  • rewitalizację tarasu korpusu głównego Pałacu Biskupów Krakowskich od strony wewnętrznego dziedzińca południowego (przy elewacji południowej)
  • rewitalizację wewnętrznego dziedzińca północnego wraz z przyległym tarasem.

Łącznie rewitalizacją objęto obszar ponad 2,5 ha, przebudowano ponad 1,5 km dróg.

Zobacz również