Poczta Polska – Węzeł Ekspedycyjno-Rozdzielczy w Kielcach

30 kwietnia 2016 |

Zadanie inwestycyjne pod nazwą: Adaptacja nieruchomości byłych Zakładów Poligraficznych RR Donnelley na potrzeby Węzła Ekspedycyjno-Rozdzielczego Poczty Polskiej S.A. w Kielcach, zwanego „WER Kielce”, zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Solidarności 24.

Użytkowane przez wiele lat hale produkcyjne firmy RR Donnelley zostały przebudowane i dostosowane do potrzeb Poczty Polskiej. Ze względu na zły stan techniczny wyburzono kilka obiektów – w centralnej i północnej części całej działki. W skład kompleksu wchodzą budynek główny o powierzchni netto 7,9 tys. m2 oraz stacja obsługi pojazdów 1,2 tys. m2.

Zobacz również