Centrum Laserowych Technologii Metali Politechniki Świętokrzyskiej

21 marca 2000 |

Centrum Laserowych Technologii Metali im. Henryka Frąckiewicza Politechniki Świętokrzyskiej i PAN

Centrum zostało powołane do życia w lipcu 1996 roku jako wspólna placówka Politechniki Świętokrzyskiej i Polskiej Akademii Nauk. Powstało ono jako kontynuacja działającej w latach 1986-1996 w Politechnice Świętokrzyskiej Filii Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Polska Akademia Nauk przekazała Centrum w użytkowanie aparaturę naukową o wartości 2 milionów złotych. W marcu 2000 roku uruchomiono nowe laboratoria Centrum Laserowych Technologii Metali. Centrum jest unikalną jednostką w kraju, której przedmiotem działania są w szczególności badania naukowe i prace wdrożeniowe ukierunkowane na nowe technologie laserowej obróbki metali i tworzyw, kształcenie studentów oraz kształcenie podyplomowe, a także prowadzenie prac adaptacyjnych służących przyswojeniu polskiej gospodarce światowych osiągnięć w zakresie laserowej obróbki metali i tworzyw.

 

Zobacz również