Modernizacja domów studenta Politechniki Świętokrzyskiej

05 lipca 2015 |

Modernizacja wszystkich akademików Politechniki Świętokrzyskiej została zrealizowana w ramach projektu pn. „Dobudowa klatek schodowych oraz wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegania przeciwpożarowego (DSO) w domach studenta: „Asystent”, „Filon” i „Laura”, „Bartek”, „Proton”, „Mimoza” oraz pn. „Modernizacja domów studenta – nowe zadanie, obejmujące termomodernizację budynków polegającą na ociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianie instalacji centralnego ogrzewania w sześciu budynkach oraz wykonaniu drenażu opaskowego wokół pięciu budynków domów studenta Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach”.  Uczelnia otrzymała na inwestycję dotację celową z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zobacz również