Projekt Modin II – modernizacja bazy dydaktycznej Politechniki Świętokrzyskiej

05 lipca 2013 |

Przedmiotem projektu MODIN II jest modernizacja funkcjonalno-użytkowa obejmująca 4 budynki dydaktyczne A, B, C i D wraz z pasażami oraz 4 hale laboratoryjne nr 1, 2, 3 i 4 wraz z łącznikami, za wyjątkiem pomieszczeń w hali nr 3 przeznaczonych do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego oraz budowa nowej wielofunkcyjnej auli wykładowej na 600 miejsc wraz z łącznikiem do budynku D i zagospodarowaniem terenu, a także modernizacja i rozbudowa bazy laboratoryjnej obejmująca wyposażenie w sprzęt naukowo–badawczy oraz dostosowujące prace budowlane w 6 laboratoriach, których działalność ukierunkowana jest zarówno na potrzeby naukowo–dydaktyczne Uczelni, współpracę naukową jak i współpracę z jednostkami przemysłowymi regionu świętokrzyskiego. Inwestycja kosztowała ponad 56 mln zł (z wyłączeniem realizacji auli).

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjno-badawczej Politechniki Świętokrzyskiej obejmuje:

  • roboty budowlane dotyczące modernizacji i wykończenia pomieszczeń
  • modernizację instalacji elektrycznej wraz ze sterowaniem
  • dostosowanie budynków do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego
  • modernizację instalacji sanitarnych wraz z przyłączami
  • wyposażenie auli wykładowych, holi, pasaży oraz laboratoriów w zabudowy stałe
  • modernizację wind
  • automatykę węzłów cieplnych i instalacji wentylacji
  • modernizację i rozbudowę bazy laboratoryjnej
  • budowę nowej auli wykładowej wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu

 

 

Zobacz również