Wejście główne na teren kampusu Politechniki Świętokrzyskiej

30 grudnia 2000 |

Głównym założeniem budowy pękniętej na pół piramidy było stworzenie symbolicznej bramy wejściowej do Politechniki Świętokrzyskiej. Zbudowano je z betonu i pokryto piaskowcem oraz granitowymi płytami.

Inwestycja została zrealizowana przez Romaco z Kielc (konstrukcja) oraz firmę Kamieniarz z Kielc (roboty kamieniarskie).

Zobacz również