Przebudowa Placu Wolności (MZD Kielce)

23 września 2016 |

Przedmiotem inwestycji jest przedsięwzięcie pn. „Przebudowa Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego” obejmująca przebudowę Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego budową obiektów małej architektury, infrastruktury technicznej i elementów zagospodarowania terenu.

Plac przewidziano jako wielopłaszczyznowy ze względu na skarpę wzdłuż ul. Śniadeckich/Ewangelicka. Podzielono go na czytelne strefy:

CZĘŚĆ REPREZENTACYJNA – zasadnicza część wzdłuż osi historycznej przeznaczona do uroczystości jako płaska, niezabudowana przestrzeń, aby bez komplikacji umożliwić większe zgromadzenia, przedstawienia i inscenizacje (Legiony Piłsudskiego). Najwyższą dominantą placu pozostaje pomnik Marszałka J. Piłsudskiego.

CZĘŚĆ REKREACYJNA – po stronie północnej plac przechodzi w strefę rekreacji z placem zabaw dla dzieci oraz urządzeniami rekreacji na wolnym powietrzu. Tę część rozbudowano o amfiteatr wbudowany w skarpę, który jest uzupełnieniem części reprezentacyjnej, umożliwiając wzbogacenie wszelkich uroczystości o przedstawienia i występy zorganizowane. W części tej zaprojektowano również sadzawkę wodną, którą można w okresie zimowym zamienić na ślizgawkę z fontanną oraz zieleń urządzoną.

CZĘŚĆ WYPOCZYNKOWA – w strefie południowej placu zaprojektowano miejsce wypoczynku wraz z wodą płynąca i fontanną, ławkami, kładką i siłownią na wolny powietrzu oraz zielenią. W skarpie wzdłuż ul. Śniadeckich/Ewangelicka oprócz zieleni przewidziano windę dla osób niepełnosprawnych i schody w celu umożliwienia dojścia/zjazdu na podziemne poziomy parkingu i do toalet.

Posadzki placu:
Posadzka placu – nawierzchnia kamienna granitowa z granitu łupanego i płyt gładkich koloru szarego wym. 50/25/50cm i 50/50/50cm, układana w polach symetrycznych. W posadzce placu zaproponowano dodatkowo elementy kompozycyjne przypominające o złożonej geologicznej historii regionu. Zakłada się wykorzystanie wielu rodzajów kamieni m.in. piaskowce (Szydłowiec i Tumlin, Radków) żółte i czerwony, białe zgodnie z przedstawionymi wizualizacjami. Misy fontann będą wykonane z płyt gładkich granitowych docinanych do kształtu.

Ulice:
-ul. Słowackiego/Hipoteczna i ul. Śniadeckich/Ewangelicka – kostka granitowa typu „paryska”
-ulice poprzeczne placu – kostka granitowa typ „paryska” kolor szary

Chodniki:
Z płyt granitowych większych formatów wym. 50/25/50cm. Płyty kamienia szlifowane, płomieniowane lub polerowane, łamane w zależności od charakterystyki poszczególnych kamieni. W części placu z zielenią projektuje się ścieżki żwirowe na podbudowie cementowej.

Parking podziemny:
Pod placem zaprojektowano parking publiczny dwupoziomowy w konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej. Dla podziemnego parkingu zapewniono oddzielne: zjazd od ul. Śniadeckich/Ewangelicka oraz wyjazd ul. Słowackiego/Hipoteczna – oba na zasadzie pasu wyłączeniowego, co niewątpliwie ułatwi i uporządkuje ruch kołowy wokół placu. Przy pierzei w/w ulic zaplanowano także niewielki postój aut osobowych lub taksówek. Ruch kołowy na parkingu zorganizowano jako bezkolizyjny okrężny jednokierunkowy. Na poziomie -1 parkingu zaprojektowano toalety (w tym dla niepełnosprawnych), które będą pełniły również funkcję szaletu publicznego. Parking będzie powiązany komunikacyjnie z placem przez klatki schodowe i główne wejście wkomponowane w skarpę placu czerpnie i wyrzutnie powietrzna, klatki schodowe i wejście główne do garażu stanowią jedyne niezbędne kubatury na placu. Cały obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych poprzez montaż wind, ramp pochylni i odpowiedniego oznakowania.

Źródło: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach

 

 

Zobacz również