Przebudowa ul. Leśnej – Rewitalizacja Śródmieścia Kielc etap II (MZD Kielce)

30 listopada 2010 |

Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – etap II

Celem strategicznym projektów jest zachowanie i wzmocnienie roli Kielc jako ośrodka metropolitalnego, poprzez podniesienie atrakcyjności przestrzennej i funkcjonalnej, a w konsekwencji także społeczno-gospodarczej zabytkowego Śródmieścia Miasta. Wartość projektu to 23,78 mln zł, z czego fundusze UE stanowią 18,65 mln zł.

W ramach projektu zrealizowano 5 zadań zadań:

Zadanie 1: Przebudowa wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej).
Zadanie 2: Zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych – przebudowa ul. Planty.
Zadanie 3. Zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych – przebudowa ul. Leśnej.
Zadanie 4: Przebudowa ulic: Wesoła (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej).
Zadania 5. Przebudowa dziedzińca Pałacu Biskupów krakowskich wraz z modernizacją infrastruktury” we współpracy z Muzeum Narodowym w Kielcach.

Ulica Leśna została zmodernizowana na odcinku od ul. Małej do ul. Sienkiewicza. Wymieniono kanalizację deszczową, całość nawierzchni oraz zamontowano nowe oświetlenie uliczne.

Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm: KPRD Kielce i Zakład Kamieniarki Furmanek, Daleszyce

Zobacz również