Rozbudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Straży Pożarnej w Kielcach

27 maja 2018 |

W ramach inwestycji zmodernizowano bazę Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Sandomierskiej w Kielcach. Istniejący budynek administracyjno-garażowy został gruntowanie przebudowany i rozbudowany. W ramach robót budowlanych przeprowadzone został wyburzenia, rozbudowa strażnicy, powstało nowe ogrodzenie oraz obiekty sportowe: boiska wielofunkcyjne, bieżnia i ściana wspinaczkowa. Wybudowane zostały również parkingi wraz ze zmianą wewnętrznego układu drogowego i oświetleniem terenu.

Inwestycję zrealizowało konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL z Dąbrowy Górniczej (lider) oraz MGBUILDING z Kielc (partner). Wartość kontraktu to 15,9 mln zł brutto.

Zobacz również