Rozbudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Straży Pożarnej w Kielcach

27 maja 2018 |

W ramach inwestycji zmodernizowana zostanie baza Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Sandomierskiej w Kielcach. W pierwszym etapie prac, wykonawca musi opracować kompletną dokumentację projektową na podstawie prezentowanej koncepcji architektonicznej. W drugim etapie istniejący budynek administracyjno-garażowy zostanie gruntowanie przebudowany i rozbudowany. W ramach robót budowlanych przeprowadzone zostaną wyburzenia, rozbudowa strażnicy, powstanie nowe ogrodzenie, obiekty sportowe w postaci boiska wielofunkcyjnego, bieżni oraz ściany wspinaczkowej. Wybudowane zostaną również parkingi wraz ze zmianą wewnętrznego układu drogowego i oświetleniem terenu.

Inwestycję realizuje konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL z Dąbrowy Górniczej (lider) oraz MGBUILDING z Kielc (partner). Wartość inwestycji to 15,9 mln zł brutto.

Zobacz również