Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (GUM)

21 grudnia 2018 |

Inwestycja pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar” powstanie na działce przy przy alei Popiełuszki. W ramach projektu planowane jest wybudowanie i wyposażenie Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar, w tym ośmiu laboratoriów: Akustyki i Drgań, Czasu i Częstotliwości, Długości, Elektryczności i Magnetyzmu, Masy, Jonizujące, Termometrii, Zakład Metrologii Interdyscyplinarnej. Dzięki temu Kielce staną się centrum polskiej metrologii. Liderem projektu jest Główny Urząd Miar, a partnerem Politechnika Świętokrzyska

Zgodnie z zapowiedziami w kampusie zatrudnienie znajdzie około 45 osób, a 30 naukowców będzie mogło prowadzić swoje badania. Zaplanowano również ofertę dla ok. 30 firm współpracujących oraz realizację 16 projektów badawczo-rozwojowych.

Szacunkowy koszt inwestycji to 160 mln zł, z czego 140 mln stanowić będzie dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Zobacz również