Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (GUM)

21 grudnia 2018 |

Inwestycja pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar” powstanie na działce przy przy alei Popiełuszki.

W ramach I etapu projektu wybudowanych zostanie 7 budynków o całkowitej powierzchni 13 826,40 m². Znajdzie się wśród nich: sześć laboratoriów, budynek obsługowo-techniczny oraz warsztat. Obiekty badawczo-pomiarowe wyposażone zostaną w specjalistyczny sprzęt i aparaturę badawczo-rozwojową. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu możliwe będzie prowadzenie badań podstawowych, przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych. Wraz z zakończeniem realizacji I etapu rozpoczną się prace metrologiczne w dziedzinach:

akustyki – prace badawczo–rozwojowe w dziedzinie metrologii akustycznej;
czasu i częstotliwości – prace w dziedzinie pomiarów czasu i częstotliwości w zakresie pierwotnych i optycznych atomowych wzorców czasu i częstotliwości, wyznaczania atomowych skal czasu, precyzyjnego transferu czasu i częstotliwości;
długości – prace badawczo–rozwojowe dotyczące pomiarów długości, kąta płaskiego, parametrów geometrii powierzchni, przyrządów do pomiarów prędkości pojazdów podczas kontroli ruchu drogowego, taksometrów i tachografów;
masy – prace w dziedzinie pomiarów masy, lepkości, ciśnienia, siły, momentu siły;
termometrii – prace badawczo–rozwojowe w dziedzinie pomiarów temperatury, temperatury punktu rosy / szronu oraz wilgotności względnej;
interdyscyplinarnych – prace badawczo–rozwojowe m.in. w dziedzinach związanych z technologiami cyfrowymi.

W laboratoriach początkowo będzie funkcjonowało około trzydziestu skonsolidowanych stanowisk pomiarowych, odpowiadających na potrzeby wynikające z najnowszych trendów światowych, dzięki czemu Kielce staną się centrum polskiej metrologii. Liderem projektu jest Główny Urząd Miar, a partnerem Politechnika Świętokrzyska.

Szczegółowym celem projektu jest takie uzupełnienie obecnego potencjału laboratoryjnego GUM, którego efektem będzie stworzenie warunków do współpracy pomiędzy profesjonalną i innowacyjną metrologią laboratoryjną GUM a gospodarką.

 

Nowe laboratoria metrologiczne usprawnią procesy badawczo-rozwojowe w zakresie ustalania jednolitości miar, przy uwzględnieniu wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych. Zaplanowany do realizacji projekt umożliwi również dokonanie jakościowej zmiany w funkcjonowaniu jednostek badawczych na rzecz dynamicznej interakcji z przemysłem i nauką. Działalność kampusu laboratoryjnego i jego interakcja z nauką i gospodarką doprowadzi do aktywnej współpracy instytucji naukowych, związanej z wymianą myśli technologicznej w zakresie innowacyjnych metod pomiaru i rozwoju najnowszych technologii.

 

Wybudowany Kampus wpłynie na rozwój badań naukowych na poziomie krajowym i europejskim. Wyposażenie laboratoriów w nowoczesną infrastrukturę, zminimalizowanie wpływu warunków środowiskowych oraz zakłóceń, zwiększenie możliwości technicznych w stosunku do stanu obecnego bezpośrednio wpłyną na jakość prowadzonych badań naukowych. Jakość ta wyrażona zostanie poprzez wykonywanie pomiarów zaawansowanych i nietypowych oraz przez zapewnienie spójności pomiarowej na światowym poziomie. – informuje Główny Urząd Miar.

Zgodnie z zapowiedziami w kampusie zatrudnienie znajdzie około 45 osób, a 30 naukowców będzie mogło prowadzić swoje badania. Zaplanowano również ofertę dla ok. 30 firm współpracujących oraz realizację 16 projektów badawczo-rozwojowych.

Wartość inwestycji to 188,82 mln zł, z czego 165,29 mln stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Zobacz również