Świętokrzyskie Centrum Onkologii – modernizacja 2004-2006

10 października 2006 |

I etap (2004-2005)

W ramach modernizacji zrealizowano: nadbudowę budynku “T”, przebudowę i nadbudowę budynku “S”, elewację bloku “P”. W zakres prac weszło również wyposażenie budynku we wszystkie niezbędne instalacje wraz z instalacją gazów medycznych (kubatura obiektów: 8 150m3).

II etap (2005-2006)

Wykonanie nadbudowy i rozbudowy budynku “M” i “O” w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w zakresie: robót rozbiórkowych, robót budowlano-montażowych, instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyjnej, wentylacji i klimatyzacji, instalacji c.o., gazów medycznych i sygnalizacji przeciw pożarowej. Wartość inwestycji to 6,5 mln złotych (6.513.646,43 zł).

Przebudowa budynku “L” i “O” Świętokrzyskiego Centrum Onkologii wraz z przebudową instalacji.

PROJEKTANT – J. Kazimierczak “Styl”, Warszawa (I etap, obiekt widoczny na wizualizacji)
PROJEKTANT – Biuro Studiów i Projektów Budownictwa MSWiA, Warszawa (2005-2006)

Zobacz również