Świętokrzyskie Centrum Onkologii – modernizacja 2004-2006

10 października 2006 |

I etap (2004-2005)

W ramach modernizacji zrealizowano: nadbudowę budynku „T”, przebudowę i nadbudowę budynku „S”, elewację bloku „P”. W zakres prac weszło również wyposażenie budynku we wszystkie niezbędne instalacje wraz z instalacją gazów medycznych (kubatura obiektów: 8 150m3).

II etap (2005-2006)

Wykonanie nadbudowy i rozbudowy budynku „M” i „O” w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w zakresie: robót rozbiórkowych, robót budowlano-montażowych, instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyjnej, wentylacji i klimatyzacji, instalacji c.o., gazów medycznych i sygnalizacji przeciw pożarowej. Wartość inwestycji to 6,5 mln złotych (6.513.646,43 zł).

Przebudowa budynku „L” i „O” Świętokrzyskiego Centrum Onkologii wraz z przebudową instalacji.

PROJEKTANT – J. Kazimierczak „Styl”, Warszawa (I etap, obiekt widoczny na wizualizacji)
PROJEKTANT – Biuro Studiów i Projektów Budownictwa MSWiA, Warszawa (2005-2006)

Zobacz również