Budynek Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach

10 września 2011 |

Szkoła powstała w budynku przy ulicy Wojewódzkiej 12. Inwestycja obejmowała nie tylko adaptację istniejących obiektów, ale także rozbudowę kompleksu o nową część. Powstała sala koncertowa na 300 osób, sala kameralna na 100 osób, osobne pomieszczenia dla perkusistów, wiele pomieszczeń technicznych, nowoczesna stołówka, a przede wszystkim indywidualne wyciszone sale do nauki gry na instrumentach. Projekt został realizowany dzięki dotacji otrzymanej w ramach priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zobacz również