Centrum Edukacji Artystycznej (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)

30 grudnia 2011 |

Przedmiotem projektu była budowa i wyposażenie obiektu edukacyjnego z przeznaczeniem na Uniwersyteckie Centrum Edukacji Artystycznej (CEART) o powierzchni użytkowej ok. 1116,64 m². Do istniejącego budynku dobudowano obiekt, w którym powstały aule, sale na spotkania konferencyjne, sympozja czy sesje kół naukowych, ale również miejsce na koncerty i zajęcia artystyczne. Realizacja inwestycji uwzględnia kwestie dostępności budynku dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Wartość projektu to 10,8 mln zł, w tym dofinansowanie UE 6,5 mln zł, a pozostałą kwotę stanowi dotacja z budżetu państwa.

Opis inwestycji:
Przedmiotem projektu jest budowa i wyposażenie obiektu edukacyjnego z przeznaczeniem na Uniwersyteckie Centrum Edukacji Artystycznej o powierzchni użytkowej ok. 1116,64 m² i wymiarach 47,9 m (dł.) x 16,72m (szer.) x 10,50m (wys.). Obiekt składający się z: reprezentacyjnej auli wraz z nowoczesnym zapleczem techniczno – dydaktycznym oraz wyposażeniem multimedialnym (346,31 m²), holu głównego (214,22 m²) i hol zwykłego (55,08 m²), dwóch sal wykładowych (162,56 m² każda), magazynu podręcznego (16,52 m²), 2 toalet damskich (18,07 m² każda) i 2 męskich (15,80 m²), toalety dla osób niepełnosprawnych (4,82 m²), pomieszczenia gospodarczego (1,83 m²), wiatrołapu (4,95 m²), reżyserki (23,19 m²) oraz klatki schodowej (13,36 m²).

Zobacz również