Biblioteka Główna i Uniwersyteckie Centrum Danych – kampus Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

30 sierpnia 2012 |

Biblioteka Główna to obiekt o powierzchni 7 380 m² w kształcie zdeformowanego kwadratu z wewnętrznym dziedzińcem stanowiącym zielony teren rekreacyjny. Każda z 4 kondygnacji ma nieco inny układ przestrzenny i pełni inną funkcję. Kondygnację podziemną stanowi parking. Parter zajmują: hol, szatnie, wypożyczalnia, sale konferencyjne, toalety, pomieszczenia techniczne i instalacyjne oraz magazyny. Na I i II zlokalizowano: otwarty księgozbiór główny, zamknięty księgozbiór specjalny, czytelnie oraz pomieszczenia administracyjne i pracownie specjalistyczne. III piętro przeznaczono na bibliotekę z ograniczonym dostępem, serwerownię i magazyn. Na ostatniej kondygnacji jest Uniwersyteckie Centrum Danych – teleinformatyczne centrum uczelni z serwerami (ok. 450 m²), obejmujące bazy danych, sprzęt i rozwiązania programowe zapewniające sprawne gromadzenie, przetwarzanie, zabezpieczanie i udostępnianie strategicznych zasobów informacyjnych uczelni. Biblioteka Główna jest całkowicie skomputeryzowana, a jej rozwój został ukierunkowany na powstanie biblioteki cyfrowej.

Zobacz pozostałe inwestycje Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Zobacz również