Budynek G (sekcja A, B, C) – kampus Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

30 grudnia 2007 |

Budynek G kampusu uniwersyteckiego
Etap I – sekcja A, sekcja B, sekcja C (2006-2007)
Etap II – sekcja G, sekcja B’, sekcja C’, sekcja D (2010-2013)

Realizacja budynku G to kolejny etap w realizacji jednego z priorytetowych celów uczelni jakim jest lokalizacja całej bazy dydaktycznej na jednym obszarze. W obiekcie ulokowano: Instytut Chemii, Ochrony Środowiska, Instytut Informatyki oraz Centrum Nowoczesnej Technologii i ogólnoinstytutowy Zakład Naukowo – Badawczy. Stanowią one będą kontynuację budynku Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego. W środkowym skrzydle, na poziomie III zlokalizowane są pomieszczenia administracyjne, dyrekcje Instytutów, sale posiedzeń Rady Instytutu. Z tego poziomu zapewniony jest z antresoli widok do holu głównego, który jest centralnym elementem budynku dydaktycznego. Jest to miejsce koncentracji życia społecznego uczelni. Przyjęto jeden wspólny hol dla wszystkich instytutów, dzięki czemu możliwa jest integracja studentów, przemienność życia naukowego i dydaktycznego. Z holu dostępne są wszystkie audytoria, możliwa jest wymiana sal między poszczególnymi instytutami. Z części centralnej dostępne są także główne piony komunikacyjne w poszczególnych segmentach budynku. Dzięki szklanemu dachowi wnętrze jest jasne, oświetlone światłem naturalnym.

Kubatura obiekty wynosi 85763,0 m3, a powierzchnia pomieszczeń: 18529,2 m2.

Budowa i wyposażenie obiektu kosztowały 42,7mln zł, z czego:
– środki z Unii Europejskiej: ok. 25,3 mln zł
– środki z Ministerstwa Edukacji: 8,3 mln zł
– pozostałe środki stanowią wkład własny UJK

Informacje: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zobacz pozostałe inwestycje Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Zobacz również