Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu – kampus Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

30 września 2013 |

Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu (CPiB) to obiekt powstały z myślą o wspieraniu komercjalizacji osiągnięć naukowych, docieraniu do naukowców oraz wynalazców z regionu świętokrzyskiego, udzielaniu im pomocy w opracowywaniu dokumentacji technicznej odkryć, łącznie z pozyskiwaniem firm zainteresowanych ich komercjalizacją.

Na terenie kampusu powstał dwupiętrowy budynek o powierzchni około 1,7 tys. m2, w którego skład wchodzą m.in. aula wykładowo–konferencyjna, 5 sal wykładowych, 2 sale komputerowe oraz pracownie zakładów naukowych i pomieszczenia administracyjne. Koszt inwestycji wraz z wyposażeniem to 22,3 mln zł.

Zobacz pozostałe inwestycje Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Zobacz również