Bulwar Solna (UM Kielce)

28 lutego 2014 |

Inwestycja polegała na wykonaniu zagospodarowania terenu w tym m.in.: ciągu ścieżki rowerowej na zachodnim brzegu rzeki wraz z rampą wspornikową nad rzeką, ciągu pieszo-jezdnego po wschodniej stronie rzeki, murków oporowych po wschodniej i zachodniej stronie rzeki, kładki pieszej nad rzeką wraz z platformami widokowymi, oświetlenia miejscowego, sieci energetycznych NN dla oświetlenia terenu oraz zasilania platform ruchomych dla niepełnosprawnych, kanalizacji deszczowej dla odwodnienia ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-jezdnego, elementów małej architektury w tym: lamp stojących, koszy na śmieci, ławek na murkach oraz gospodarkę drzewostanem. Prace kosztowały ponad 2,174 mln złotych. Inwestycja była współfinansowana przez firmę Unimax Development, która obok wybudowała „Promenadę Solną”. Miasto dodatkowo uzyskało wsparcie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz również