Przebudowa Placu Artystów (UM Kielce)

30 sierpnia 2006 |

Przebudowa i odpowiednie zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego i ulicy Kapitulnej to jeden z pomysłów, którego celem jest ożywienie centrum miasta. Plac został udostępniony do celów turystyczno-rekreacyjnych, wydarzeń kulturalnych, w tym wystaw artystycznych. Spośród projektów, które zostały zgłoszone do konkursu na zagospodarowanie terenu, najwyżej oceniono pracę przygotowaną przez kielecką Pracownię Architektoniczną B&B Arch-Studio. Komisja konkursowa nagrodziła tę pracę „za udaną próbę nawiązania charakterem wielofunkcyjnego placu do modernizowanej ulicy Sienkiewicza oraz uzyskanie pozytywnego efektu widokowego otwarcia na Wzgórze Zamkowe z ulicy Sienkiewicza”.

Plac został wybrukowany granitową kostką w żółto-łososiowych kolorach. Usunięto starą fontannę, jednak jej brak wypełnia kaskada, spływająca do płytkiego zbiornika, który znajduje się w narożniku ulic Sienkiewicza i Kapitulnej. Znajduje się na niej napis „civitas kielcensis”, z którym korespondować ma rzeźba dwójki kielczan – kobiety i mężczyzny. Wzdłuż placu od strony ul. Kapitulnej powstało się kolejne pięć fontann, tryskających wprost z posadzki. W każdej takiej fontannie znajduje się czujnik, który kontroluje zwiększenie lub zmniejszenie strumienia wody. Wzdłuż budynków, w których mieści się galeria i sklep Tycjan i cukiernia Blikle. Plac uzupełniono kilkoma trzymetrowymi i masywnymi kolumnami z piaskowca. Kolejnym nawiązaniem do manifestacji artystycznych, które mają się odbywać na placyku, są schodki od strony ul. Kapitulnej. Architekci wykorzystali w tym miejscu naturalny spadek terenu, tworząc rodzaj mini-amfiteatru. Na wybrukowanym placyku mogą się odbywać występu teatrów ulicznych, koncerty, recitale. W letnie dni artyści mogą tutaj ustawić sztalugi, by malować widok Wzgórza Zamkowego. Wieczorami plac ożywia iluminacja. W drugiej części inwestycji (w 2006 roku) wyremontowano kolejny odcinek placu (w kierunku Wzgórza Zamkowego).

DODATKOWE INFORMACJE (przetarg)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (ogłoszono 10.05.2005, rozstrzygnięcie 21.06.2005)
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: realizacja zadania pn. „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Sienkiewicza a Wzgórzem Zamkowym – Skwer przy ul. Kapitulnej w Kielcach”.

Opis przedmiotu zamówienia: Zagospodarowanie terenu polegać będzie na wykonaniu:
– nowej nawierzchni placu miejskiego z płyt piaskowca w jasnych odcieniach żółci, z kostek i płytek granitowych w odcieniach szarych, całość w kompozycjach prostoliniowych,
– elementów małej architektury takich jak: fontanna w układzie prostej kaskady z okładziną płyt granitowych, wodotryski wbudowane w płaszczyźnie płyty nawierzchniowej placu, siedziska, słupy do prezentacji prac malarskich, schody terenowe i mały amfiteatr z siedziskami, murki oporowe, schody terenowe,
– ciągów pieszych,
– placyków spotkań,
– oświetlenia terenu,
– zasilania i odprowadzania wody do fontanny i wodotrysków,
– odprowadzania wód opadowych,
– nasadzeń i zagospodarowania terenów zielonych.

Zobacz również