Park Wodny – rewitalizacja Doliny Silnicy (UM Kielce)

09 sierpnia 2016 |

W 2016 roku rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji „Parku wodnego w dolinie rzeki Silnicy”. Chodzi o rewitalizację przestrzeni o powierzchni około 2,5 hektara między ul. Pocieszka i Jarzębinową. Konkurs miał charakter studialny, a to oznacza, że miasto stało się właścicielem praw autorskich dwóch wybranych i nagrodzonych prac, ale nie zleca opracowania projektu wykonawczego ich zwycięzcom. Pierwszą nagrodę otrzymał zespół arch. Jakuba Heciaka (współpraca z Magdaleną Heciak i Mateuszem Omańskim), zaś wyróżnienie otrzymała Urszula Paluch i jej współpracownik Łukasz Fatyga. Ostateczny kształt zagospodarowania będzie wynikiem pomysłów obu prac.

Głównym motywem zwycięskiej koncepcji było wykorzystanie naturalnych walorów oraz przywrócenie pierwotnego charakteru tego obszaru. Zgodnie z założeniami jeden brzeg Silnicy będzie uregulowany, a drugi naturalny. Zostaną one połączone drewnianymi pomostami. Obok powstaną miejsca do wypoczynku, łąki kwietne, czy elementy małej architektury. Wyeksponowane zostaną również oczka wodne.

Realizacja, w zależności od możliwości pozyskania funduszy, może rozpocząć się w 2018 roku.

Zobacz również