Zielona Rewitalizacja – modernizacja ul. Bodzentyńskiej (UM Kielce)

26 października 2023 |

Ulica Bodzentyńska należy do najstarszych ulic w Kielcach i mimo gruntownej modernizacji w 2003 roku jej wnętrze nie zachęcało do spędzania tam czasu. W 2018 roku ogłoszono konkurs architektoniczny na zagospodarowanie ulicy.

Po rewitalizacji Bodzentyńska stanie się bardziej kameralna i uporządkowana. Powstanie m.in. strefa wypoczynku dla mieszkańców z dużą ilością zieleni, ale także elementy nawiązujące do historii otoczenia (poprzez zaznaczenie historycznego biegu rzeki Silnicy). Inwestycja zakłada także budowę pergoli w konstrukcji stalowej, fontanny, przebudowę chodników, instalację elementów małej architektury oraz wprowadzenie nowej szaty roślinnej nawiązującej do istniejącego historycznie krajobrazu nadrzecznego.

Inwestycja jest częścią projekt „Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc”, na który miasto Kielce pozyskało wsparcie z Programu Inwestycji Strategicznych. Wartość całego projektu to 21,7 mln zł, a dofinansowanie stanowi 90% kosztów.

 

Zobacz również