Zielona Rewitalizacja – pasaż al. IX Wieków Kielc (UM Kielce)

26 października 2023 |

Przebudowa szerokiego, zielonego pasa między jezdniami al. IX Wieków Kielce to I etap projektu rewitalizacji budynku dawnej synagogi, w którym w przyszłości ma powstać Centrum Dialogu, Tolerancji i Upamiętnienia Kieleckich Żydów. Budynek ze wszystkich stron otoczony jest szerokimi asfaltowymi ściekami komunikacyjnymi, dlatego wyzwaniem jest konieczność zapewnienia bezpiecznego i funkcjonalnego dojścia do niego. W ramach inwestycji zaplanowano kompleksową aranżację pasa zieleni między al. IX Wieków Kielc jako przestrzeni wprowadzającej do budynku. Zielona przestrzeń ma pełnić funkcję komunikacyjną i chwilowego wypoczynku, a w kolejnym etapie zostanie uzupełniona o funkcję edukacyjną.

Na terenie sięgającym skrzyżowania z ul. Pelca, pojawi się nowa roślinność, zmieni się także ukształtowanie terenu, by oddzielić cały obszar od intensywnego ruchu ulicznego. Pojawią się tam wysokie drzewa, żywopłoty, trawy ozdobne. Ścieżki spacerowe, wykonane z nawierzchni wodoprzepuszczalnej, zostaną oświetlone. Pojawią się również elementy małej architektury (ławki, kosze, stojaki rowerowe, słupy wejściowe).

Inwestycja jest częścią projekt „Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc”, na który miasto Kielce pozyskało wsparcie z Programu Inwestycji Strategicznych. Wartość całego projektu to 21,7 mln zł, a dofinansowanie stanowi 90% kosztów.

Zobacz również