Zielona Rewitalizacja – modernizacja Rynku (UM Kielce)

26 października 2023 |

Choć kielecki Rynek stosunkowo niedawno (2010 rok) przeszedł gruntowną modernizację, która przywróciła mu funkcję placu publicznego, to szczególnie w sezonie letnim, odczuwalny był niedostatek zieleni. Między innymi z tego powodu zdecydowano o zmianie zagospodarowania płyty Rynku i przylegających przestrzeni. „Odbetonowanie” fragmentów placu i uzupełnienie ich zielenią ma na celu m.in. zmniejszenie skutków tworzenia się zjawiska tzw. wyspy ciepła oraz lepszą retencję wód opadowych. Wprowadzenie zieleni korzystnie wpłynie na polepszenie warunków klimatycznych w obrębie Rynku – latem temperatura powinna być niższa, co na pewno polepszy jakość wypoczynku.

Koncepcja przewiduje uzupełnienie Rynku o drzewa rodzimych gatunków, które zostaną posadzone bezpośrednio do gruntu wraz z instalacją podziemnego systemu nawodnienia. Drzewa pojawią się na wschodniej pierzei w formie szpaleru. Dodatkowe nasadzenia uzupełnią szpaler południowy. Pojawi się też zielona dominanta w postacie kilkumetrowej sadzonki dębu szypułkowego. Podłoże na tych obszarach będzie wymieniane na głębokość 100-120 cm z wykorzystaniem tzw. podłoży strukturalnych umożliwiających lepszy rozwój roślinności w wymagających przestrzeniach miejskich. Zazielenią się także fundamenty starego ratusza, a na samej płycie pojawią się nowe aranżacje roślinne. W sumie przybędzie 9 nowych drzew, a powierzchnia koron zwiększy się z 19 do 95 m2. Zaplanowano również elementy małej architektury (ławki, stojaki rowerowe, kosze, tablice informacyjne). Istotną metamorfozę przejdzie również plac św. Tekli w sąsiedztwie kwiaciarek, który zmieni się w skwer z nową aranżacją zieleni.

Główne założenia projektu:

1. Wprowadzenie intensywnie zielonej enklawy na placu św. Tekli (drzewa, zieleń niska, pnącza przy pełnych ścianach pawilonów kwiatowych na konstrukcjach samonośnych, drzewa przysłaniające szalet, rezygnacja z podkreślania obłych form szaletu krzewami).

2. Wprowadzenie zieleni w miejscu rozjazdu Piotrkowskiej, Bodzentyńskiej i Dużej.

3. Uzupełnienie zieleni wzdłuż pierzei południowej oraz wschodniej.

4. Grupa zieleni przy pierzei północnej Rynku.

5. Przedpole z zielenią przed Urzędem Miasta.

6. Podkreślenie w przestrzeni Placu rzutu dawnego Ratusza w Kielcach (zieleń niska- murawa/ujednolicona roślinność okrywowa) oraz wprowadzenie dominanty w postaci dużego drzewa.

Inwestycja jest częścią projekt „Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc”, na który miasto Kielce pozyskało wsparcie z Programu Inwestycji Strategicznych. Wartość całego projektu to 21,7 mln zł, a dofinansowanie stanowi 90% kosztów.

Program funkcjonalno-użytkowy wraz z koncepcją zazielenienia przygotowała pracownia mamArchitekci z Warszawy.

Zobacz również