Centrum Multimedialne – Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach

23 stycznia 2017 |

Rozbudowa siedziby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach jest jednym z projektów w dziedzinie kultury, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 12 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia pn. „Rozwój zasobów WBP im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne” to 15 mln 89 tys. zł, w tym 12 mln 71 tys. zł dotacji z funduszy unijnych.

W ramach inwestycji powstanie nowe skrzydło o powierzchni ok. 1800 m2, które będzie zlokalizowane od strony ulicy Ściegiennego. Utworzone zostaną w nim gabinety – projekcyjny i muzyczny, zwiększona zostanie powierzchnia przeznaczona na swobodny dostęp czytelników do zbiorów oraz wydzielona pracownia zarządzania portalami. Znajdą się w nim serwerownie na potrzeby Świętokrzyskiej Biblioteki Cyfrowej. Po zakończeniu inwestycji powiększą się także też biblioteczne magazyny.

Zobacz, jak powstawała siedziba Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.

Zobacz również